Chomutovský patlák 2018

posted in: Zprávy | 0

Klubové soustředění mládeže KPM 452 Žatec proběhlo dne 2. 6. 2018 v prostorách DDM Domeček Chomutov. Akce se zúčastnila mládež ze čtyř měst: Mostu, Chomutova, Kadaně a Postoloprt. Celkem se jednalo o 10 členů SMČR a 3 členy Kroužku plastikových modelářů při DDM Chomutov. Cílem akce bylo získání praxe ve stříkání modelů, což se podařilo splnit. Za tímto účelem byly doneseny dvě stříkací soupravy. Většina  účastníků se během modelářského víkendu naučila  pracovat se stříkací pistolí a to i ti nejmenší z nich.

Akce začala v 9:00 ráno zápisem účastníků, rozdáním modelů a seznámením s novými barvami Mission Models. Zde musím poděkovat firmě Eduard M.A. s.r.o., která nám pro akci poskytla jak modely, tak i barvy za velkoobchodní cenu. Na všech zúčastněných byl vidět elán, jak si co nejrychleji model postavit. Celkem čtyři  lektoři je museli brzdit, aby svůj model neuspěchali. Nejdříve tudíž došlo na seznámení s návodem a posléze k barvení interiérů modelů. Zde se již přistopilo k tomu, kvůli čemu bylo setkání uskutečněno – k použití stříkacích souprav. Výborně se osvědčily nové netoxické barvy Mission, které velmi rychle schnuly a umožnily tak rychlý postup při stavbě. Rovněž bylo oceněno, že lahvičky s barvou mají dávkovač, který zabrání při nechtěném zvrhnutí barvy jejímu vylití. Což se nejednou povedlo.

Před obědem měli již všichni modely ve stádiu, kdy mohlo dojít k nástřiku kamufláže. K tomuto došlo po půlhodinové pauze, kdy bylo možno zaznamenat jediné ticho bělem celé akce a to během „krmení dravé zvěře“. Po ukojení základních životních potřeb nastoupili všichni do druhé poloviny dne snad ještě s větším elánem, než ráno. Během následujícího odpoledne stihli téměř všichni svůj model nastříkat a za dohledu lektorů i nalepit obtisky. Když si pro mladé modeláře přišli rodiče, mohli se pochlubit již novým přírůstkem do vitrínky.