Tato definice je určena pro všechny kategorie plastikového modelářství, to znamená letadla, vojenskou techniku, civilní silniční techniku a lodě. Smyslem je ujednotit definici takzvaných modelů z krabičky, protože mnohé kluby reagují na požadavky modelářů a sponzorů soutěží (výrobci a distributoři stavebnic) o oživení soutěží touto kategorií, ale podmínky pro přijetí takového modelu do soutěže se podle místa konání liší. Rovněž způsob hodnocení modelů z krabičky by měl být zjednodušený, protože se předpokládá vyšší počet přihlášených modelů. Touto kategorií by se měl také narovnat rozdíl mezi modely civilní techniky a vojenské techniky. Modely bez výzbroje jsou současným bodovacím systémem znevýhodněny, stejně jako modely vrtulníků.

Další využití této definice by mělo být u žákovských soutěží. Děti do patnácti let věku by měly nejprve zvládnout techniku lepení, broušení, tmelení a povrchové úpravy, než se pustí do práce s lepty a PUR doplňky. Také jsme se nejdříve učili ve škole abecedu a pak skloňování. Na soutěžích (zejména postupových a mistrovských) se pak objevují perfektně zpracované modely s doplňky u kterých je zřejmé, že je dětská ruka nemohla postavit.

Neposlední výhodou je rychlé hodnocení modelů v soutěži komisí rozhodčích, kterou mohou tvořit zkušení modeláři. Hodnocení modelů je jednoduché a není potřeba složitého výkladu pravidel.

Definice standard kitu a jeho hodnocení

A. Kit

Je povolena jakákoliv komerčně vyráběná stavebnice ze vstřikovaného plastiku nebo odlévaná z PUR. Stavebnice z plastiku nesmí obsahovat doplňky z PUR, leptané a odlévané kovové díly. Odlévaná stavebnice z PUR nesmí obsahovat doplňky z plastiku, leptané a odlévané kovové díly.

B. Povrchová úprava

Je povolena jakákoliv technika barvení a patiny. Obtisky jsou povoleny jakékoliv, znaky, kódy, atp. mohou být nastříkány.

C. Konstrukce

Modelář může tmelit, brousit, odstranit pozitivní rytí včetně nýtů a nahradit ho negativním, proškrábnutím zvýraznit pohyblivé části; odvrtat hlavně zbraní, výfuky a podobné otvory; ztenčit do měřítka odtokové hrany, klapky, krytky atd. Výplety, lankové antény a sedačkové popruhy lze do kitu přidat jakékoliv z nekomerčních zdrojů, tj. zhotovené modelářem jednoduchou ruční technologií z jakéhokoliv polotovaru (plastový profil, papír, drát, plech apod.).

D. Je nepřípustné

Použití vakuformů, PUR doplňků, fotoleptů, náhrada nebo doplnění díly z jiné stavebnice, řezání nebo oddělování překrytů kabiny, klapek, SOP, VOP, krycích panelů, krytek atd.; kombinovat standard kit s konverzními sadami; přidat cokoliv jiného, než je specifikováno ve stavebním návodu vyjma věcí uvedených v bodě C.

E. Stavební návod

Modelář musí doložit stavební návod od stavebnice, případně podklady ke kamufláži a markingu v případě odlišnosti od stavebnice.

Hodnocení

Hodnocení Standard kitu vychází z bodového hodnocení podle pravidel SMČR. Hodnotí se pět základních kritérií, z nichž v každé je možno přidělit maximálně 10 bodů. Průměr z těchto bodů pak slouží rozhodčím ke stanovení konečného pořadí. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí hlavní rozhodčí. Proti rozhodnutí rozhodčích není přípustná stížnost. Toto zkrácené hodnocení je možno aplikovat i na hodnocení ostatních soutěžních kategorií.

Celkem 50 bodů
1. Čistota provedení
Hodnotí se zvládnutí modelářských technologií, začištění, slepení, zatmelení, vybroušení a vyleštění součástek.
Za nedostatky se body srážejí.
10 bodů
2. Geometrie
Hodnotí se vzájemná poloha jednotlivých částí modelu (podvozky, SOP, VOP, poloha křídel u víceplošníků, poloha rotoru u vrtulníku, …) dodržení úhlů kolmosti, rovnoběžnosti, jestli model sedí na podložce (myšleno cokoli rovného, např. stůl, …).
Za nedostatky se body srážejí.
10 bodů
3. Zpracování detailů
Hodnotí se stavební provedení detailů (prostor osádky, pohonné jednotky, podvozky, kola, nápravy, výzbroj, výstroj, odvrtání výfuků a drobných otvorů, výplety, antény).
Za nedostatky se body srážejí.
10 bodů
4. Barevná úprava a označení
Hodnotí se tvar a rozmístnění barevných polí, kvalita provedení povrchové úpravy (krupičkování barvy, přechody barevných ploch a pruhů, …), správné umístění výsostných znaků, kódového označení, popisek a kvalita jejich provedení.
Za nedostatky se body srážejí.
10 bodů
5. Patina
hodnotí se znázornění opotřebení a narušení povrchu provozem, vlivy počasí, vystínování a znázornění paneláže apod.
Za kvalitu provedení patiny se body přidělují.
10 bodů