GO Modelling 2019

posted in: Zprávy | 0

Soutěž probíhá již řadu let ve vídeňském Arsenalu (Muzeum historie vojenství) ve Vídni. Pořadatelem je IPMS Austria a jedná se o národní mistrovství Rakouska. Je velmi originální tím, že je posazena do pro nás příbuzných prostor vojenského muzea. Soutěže se kromě domácích klubů plastikových i jiných modelářů účastní také kluby z Německa, Itálie a letos i Francie. V místě je také řada obchodníků z oboru či burza pořádaná IPMS Austria. Podstatnou součástí celé akce je vlastní mistrovství, vyhlášené ve 33 kategoriích. Na vlastní akci je možné se dostat po zakoupení vstupenky do muzea, účast na mistrovství pak po uhrazení startovného. Každý kdo si koupil vstupenku, si mohl prohlédnout nejen vystavené modely, ale i velmi zajímavé vojenské historické muzeum a to včetně oddělené tankové haly. V muzeu na nás dýchá společná historie České republiky a Rakouska, která se zrcadlí ve jménech šlechtických rodů či velitelů armády jako maršál Radetzki, či známý generál Laudon. Naše výprava pak kromě účasti v soutěži měla svůj reprezentační stánek s vystavenými modely, informačními bannery v angličtině a němčině a letáky zvoucími na naše mistrovské soutěže Modellbrno a E Day. (mistrovství mládeže či seniorů). Další zajímavou věcí byla možnost účastnit se hodnocení modelů, která byla nabídnuta rakouským kolegou Rainerem Seliskem. Hodnocení se zúčastnil vedoucí výpravy Petr Šámal. Každou kategorii hodnotí tři rozhodčí, kteří si své kategorie na briefingu vyberou (nesmí zde mít vlastní model) a to individuálně. Rozhodčí si určí tři modely dle svého uvážení a ty ohodnotí ve třech kolonkách: obecná úroveň stavby, detailovost a celkový dojem z modelu, body 1 až 5. Výsledky od všech rozhodčích se sečtou, při rovnosti bodů rozhoduje ředitel soutěžní části. Možná dobrý podnět pro hodnocení porovnávacích soutěží u nás. Hodnocení modelů je věnováno sobotní odpoledne. Po dobu soutěže také probíhá řada workshopů na podiu v atriu muzea v 1. patře. V neděli v půl čtvrté pak na podiu prezident rakouského IPMS pan Reinhardt Pohl zahájil slavnostní vyhlášení soutěže za účasti profesionální speakerky a promítání vítězných modelů na velké plátno (byť pro nás s občas drobně zkomolenými příjmeními). My jako zástupci IPMS CZE jsme vyhlásili své dvě ceny již zavedené „Best of Allied Aircraft a a AVF“. Ceny tvořily originální skleněné plakety a modely poskytnuté sponzory – firmami Special Hobby a Eduard M.A. Naše osmičlenná výprava dosáhla celkem čtrnácti umístění a cen a rovněž prezentovala naší národní organizaci IPMS CZE působící v rámci Svazu modelářů České republiky. Soutěž se všem reprezentantům moc líbila, snad až na nepřílišný dostatek světla v místnostech vystavenými modely. Rozhodně můžeme tuto soutěž doporučit.

Tabulka vítězných modelářů

Ocenění předané naší organizací převzali

Sepsali: Nedvěd Jakub a Kanda Kryštof, KPM Albatros Praha.