Dny s plastikovými modely

posted in: Zprávy | 0

Klub KPM Mariánské Lázně pořádá každý rok Dny s plastikovými modely v Moštárně v Klimentově. Letošní ročník zaštítil Svaz modelářů České republiky, mohli jsme si dovolit koupit potřebný materiál ke stavbě modelů a vybavení. Akce se za SMČR zúčastnil předseda plastikářské sekce pan Petr Šámal.

Setkání probíhalo od pátku 22. listopadu, kdy se sešla většina členů klubu a začali s přípravou stolů a modelářského materiálu. Po dokončení příprav se samozřejmě modelařilo až do pozdních večerních hodin. V sobotu ráno se začali scházet první mladí modeláři, kteří na místě dostali vše potřebné ke stavbě modelu. Široká laická veřejnost, která se zúčastnila během dne se svými ratolestmi, byla též přizvána ke stavbě modelů. Sešlo se asi dvacet dětí které, si postavily pod odborným dohledem svůj první model. Děti stavba zaujala a my jsme získali nové šikovné členy do kroužků a do klubu.

Víkendovou akci nám zpříjemnil také Daniel Švec, který poutavou přednáškou osvětlil neznámá fakta z období 2. světové války o účastí našich pilotů ze západu Čech v boji ve službách RAF proti nacismu. V neděli jsme setkání zakončili úklidem a posezením v rámci klubu.

Děkujeme tímto SMČR za dotaci bez které by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit.