Volební konference KPlM – IPMSCZE 2022

posted in: Nezařazené | 0

Vážení předsedové klubů plastikových modelářů,
příští rok v únoru (12.2.2022, sobota, cca 10-16) proběhne v objektu Na Sádce (Na Sádce 1748/3,Praha 4) pravidelná volební schůze (1x za 4 roky). Rád bych Vás tímto na schůzi pozval a zároveň bych nadnesl některé zásadní informace:
podmínkou účasti klubu jsou:

  1. zaplacené členské příspěvky a zaslaná evidenční karta správného formátu, ke stažení na (www.svazmodelaru.cz), nejpozději do 15.1.2022.
  2. platnost statutára klubu (předsedy) ke dni voleb, zajištěna musí být nejpozději k 15.1.2022 . Platnost předsedy je 4-letá, uvedena je na výpisu z OR. Pro obnovení platnosti je zapotřebí uspořádat klubovou volební schůzi, vzor zápisu na www.svazmodelaru.cz, tento pak fyzicky zaslat předsedovi SMČR Ing, Žemličkovi na predseda@svazmodelaru.cz

Klíč pro vyslání delegátů na volební schůzi byl zvolen následující:

Na konferenci republikového odbornostního klubu zastupuje oprávněné členy modelářského klubu jeden nebo více delegátů, jejichž součet hlasů se rovná počtu oprávněných členů modelářského klubu s volebním právem, kteří se k příslušné odbornosti hlásí jako k odbornosti hlavní, který zastupují:

1.       Modelářský klub sdružující 3-10 oprávněných členů, může vyslat 1 delegáta.

2.       Modelářský klub sdružující 11-30 oprávněných členů může vyslat 2 delegáty.

3.       Modelářský klub sdružující 31-60 oprávněných členů může vyslat 3 delegáty.

4.       Modelářský klub s větším počtem oprávněných členů než 60 může vyslat 4 delegáty.

5.       V případě více vyslaných delegátů se počty hlasů dělí mezi delegáty zastupující modelářský klub rovnoměrně. Nedělitelný zbytek hlasů se převede na prvního delegáta modelářského klubu.

6.      Pro všechna hlasování se hlas delegáta rovná počtu členů, které zastupuje.

9.       Uzávěrka delegátů je stanovena 15 dní před konferencí republikového odbornostního klubu.

Připomínám, že delegátem či kandidátem se může stát platný člen klubu starší 18-ti let.

Pro účastníky konference je zajištěno občerstvení plus oběd.

Dále si můžete začít připravovat příspěvky do diskuze na volebním shromáždění k libovolnému tématu souvisejícímu s problematikou a připravit si případné kandidáty na členství v předsednictvu na další funkční období.S pozdravem

Petr Šámal
Předseda Klubu stavitelů plastikových modelů

Napsat komentář