Změny ve složení předsednictva KSPM

posted in: Nezařazené | 0

Od neočekávaného odchodu Petra Šámala uplynuly již dva měsíce, a vedení Republikového odborného klubu plastikových modelářů bylo předsednictvem SMČR vyzváno k personálnímu doplnění všech funkcí prostřednictvím kooptace, dle článku 9, aktuálně platných stanov.

Dne 30.03.2023 tedy proběhlo zasedání předsednictva KSPM, na kterém byl kooptován nový předseda, následně bylo nutné kooptovat nového místopředsedu, a nakonec proběhla kooptace nového člena předsednictva, aby byl naplněn počet pěti členů tak, jak byl odhlasován na poslední konferenci.

Nové vedení KSPM tedy bude pracovat v tomto složení:

Petr Filip – předseda
Petr Potyš – 1.místopředseda
Jiří Brož – člen
Jiří Fiala – člen
Leoš Penčák – člen