Vyjádření předsednictva k MČR 2018

posted in: Zprávy | 0

Dnes, kdy emoce již utichly, rádi bychom shrnuli naše názory a poznatky o dění kolem Mistrovství republiky v plastikovém modelářství 2018.

Na samém počátku je třeba jasně říci, že po sestavení celé skládanky toho, co kdo slyšel, řekl, nebo udělal, je naprosto jednoznačné, že nedošlo k žádnému ovlivnění průběhu soutěže ani jejího hodnocení, a že výsledky byly a jsou naprosto regulérní.

Rádi ještě jednou gratulujeme všem vítězům – jmenovitě panu Hurytovi, jehož úspěch byl na mnohých místech neprávem znevažován – a vzdáváme čest poraženým, kteří, vzhledem ke své kvalitě, jistě uspějí v některém z dalších ročníků.

Chápeme, že pro některé mohou výsledky ze subjektivního hlediska vyvolávat nevole. O to více děkujeme těm kolegům modelářům, kteří bez pomluv a zášti, s nadhledem pomohli pojmenovat místa, jež v dosud platných pravidlech nebyla pro dnešní dobu právě ideálně pojata, a kteří věcnou debatou pomohli k formulování jejich úprav.

Nové pracovní znění pravidel, bylo rozesláno předsedům pobočných spolků SMČR které se hlásí k naší odbornosti, posléze také zpřístupněno na veřejném fóru. Vzhledem k naprosto zanedbatelného počtu připomínek, bylo po jejich zvážení a zapracování předsednictvem schváleno, a od 1. května 2019 vstoupí v platnost.

Zároveň také probíhá debata nad možností znovuzavedení dvoudenního Mistrovství republiky v seniorských kategoriích, a jsou hledány možnosti provedení operativního oživovacího školení nominovaných rozhodčích těsně před akcí. Toto však závisí z velké části také na ochotě a možnostech celé naší modelářské obce. Do zapomnění neupadly ani poznámky k samotnému technickému provedení hodnocení.

Věříme, že další ročník po provedených změnách proběhne ku spokojenosti ještě větší části modelářů.