Scale Model World 2019

posted in: Zprávy | 0

Výprava složená z reprezentantů České republiky, kteří byli nominováni na základě výsledků mistrovské soutěže juniorů a seniorů v roce 2019 opět vyjížděla na vrcholnou akci v Evropě i ve světě v rámci soutěžního setkání plastikových modelářů sdružených v nadnárodní organizaci IPMS (International Plastic Modeller’s Society). Ta vznikla v začátkem sedmdesátých let právě ve Velké Británii, kde má pod sebou cca 60 národních organizací po celém světě. A IPMS UK také založila tradici každoročního mezinárodního setkání – jak soutěžního tak spolkového, které již přes dvacet let pravidelně probíhá v budovách International Centre městečka Telford v hrabství Shorpshire blízko Birminghamu. 

Setkání nabízí v prvním případě možnost prezentace národní složky IPMS CZE – v našem případě zastupované Klubem stavitelů plastikových modelů pod Svazem Modelářů české republiky (KSPlM SMČR). Ta je realizována reprezentačním stánkem – stolem IPMS CZE. Dále udělováním speciálních cen v soutěžní části SMW – šesti ocenění pro techniku a letadla spojeneckých sil v období II. světové války. Druhou neméně důležitou funkcí je pak účast českých modelářů v soutěžní části SMW. Zde se – tak jako každoročně – zúčastnili jednak nominovaní reprezentanti IPMS CZE SMČR, ale také členové IPMS CZE, kteří své modely poslali (v zastoupení) či přijeli na soutěž mimo nominaci. 

Průběh výjezdu reprezentační části proběhl v rámci standardní akce organizované CK PP Tourist autobusem. Program se skládal z páteční návštěvy IWM (Imperial War Museum) Duxford, poté samozřejmě účasti na SMW s možností nedělní návštěvy další expozice IWM v Cosfordu a pondělní volnou prohlídkou Londýna, kde se mimo jiné nacházejí další expozice IWM – křižník HMS Belfast a vlastní Imperal War Museum. 

Ale zpět k soutěžní části SMW. Letos se mi podařilo začlenit se do jedné hodnotící komise soutěže a vyzkoušet tím anglická pravidla. Se španělským kolegou jsme hodnotili dvě z celkem 98 vyhlašovaných kategorií. Nepochybně zajímavá zkušenost, kterou bych rád a v širším týmu zopakoval. Jak bylo výše zmíněno, další čtyři kolegové se věnovali rozhodování při výběru vítězů speciálních cen IPMS CZE – hodnotí se dle přiložených seznamů modelů do nich přihlášených a za každou jsou vybráni tři ocenění modeláři. 

Prezentační stůl neměl letos nosné téma, a tak vznikla expozice co dům dal na druhou stranu podpořená novými ubrusy IPMS CZE, bannery v angličtině a němčině a novým osvětlením stolu (odběr elektřiny byl zaplacen v naturáliích kolegům z Belgie). 

V neděli po ukončení ceremoniálu vyhlášení speciálních cen bylo možné převzít medaile a certifikáty Commended jednotlivými vítězi kategorií. Hodnocení modelů probíhá podle pravidel, která lze nazvat zkráceným bodováním v kritériích kvalita stavby (max 40%), finiš – zde by se dalo připodobnit jako provedení barevné úpravy (max 30%) a realita nejblíže patina – plastičnost (max 30%) – celkem 100%. Společně se sadou cedulek Gold, Silver a Bronze, pak rozhodčí dostávají určitý počet lístků Commended které mohou či nemusí udělit. Tři hlavní ocenění se ale při požadovaném počtu soutěžících udělit musí. 

Po ukončení balení soutěžních modelů a prezentačního stánku jsme se přemístili na nocleh do londýnského Felthamu a v pondělí večer na trajekt (s povinným zastavením v plechovém hangáru – tradiční prohlídka francouzských celníků v britském Doveru) a přes Belgii a Německo zpět do Čech. 

Oficiální výprava byla opět v reprezentačních dresech SMČR, dle reakcí byly opět chváleny. Po dobu akce se naštěstí nic výjimečného neudálo, až na počet ocenění, kterým jsme trhli předchozí rok. Jak jsem již uvedl v článku na iDnes.cz, škola českého modelářství – dá li se tak nazvat – stojí na precizním ztvárnění detailu a tím související shodě se vzorem, a perfektním čistém provedení finiše bez přehnaného stínování. A to jí po právu posunuje na čelní místo ve světě, což se potvrdilo i na letošním Scale Model World. Budiž to příslibem do roku dalšího. Plastikové modelářství je obor, kde se může Česká republika pochlubit světovou úrovní. A to je v kontrastu s jinými problémy této země pocitem hřejivým. 

Čeští modeláři – členové IPMS CZE SMČR vybojovali na světové soutěži Scalemodelworld 2019 následující ocenění: 

  • 15 zlatých medailí
  • 21 stříbrných medailí
  • 15 bronzových medailí
  • 21 ocenění Commended
  • 6 Speciálních ocenění

Odkazy a soubory ke stažení