Příprava nových Stanov Svazu modelářů České republiky z.s.

posted in: Nezařazené | 0

Na základě usnesení konference a po projednání se členy předsednictva SMČR zveřejňuji harmonogram příprav nových stanov a základní informaci k přípravám nových stanov.

Přehledná tabulka je zde:

harmonogram STANOVY 2022 tabulka.xlsx (svazmodelaru.cz)

Harmonogram je zde:

Microsoft Word – ZPRACOANI NOVYCH STANOV (svazmodelaru.cz)

Ing. Jan Žemlička, předseda SMČR