Mistrovství republiky seniorů a E-Day 2018

posted in: Zprávy | 0

 

Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí

Masters – bodovací soutěž plastikových modelů

a

E – DAY 2018

Hobby – porovnávací soutěž plastikových modelů

LYSÁ NAD LABEM 28. září 2018

Výstaviště Lysá nad Labem, hala C, Čapkova ul. – vchod Jih

Pořadatel bodovací soutěže: Svaz modelářů České republiky (SMČR)

Pověřený klub: SPL Liberec – Spolek přátel letectví modelářský klub p.s. č. 60

Pořadatel E-DAY: EDUARD MODEL ACCESSORIES

Spolupracující kluby: Kluby plastikových modelářů a jednotlivci z celé ČR

Funkcionáři soutěže: ředitel soutěže: Petr Šámal

technický ředitel: Ing. Luboš Kuna

sportovní komisař: Ing. Karel Čvančara

Rozhodčí: Kategorie Masters – rozhodčí delegovaní Předsednictvem KSpM SMČR (Republikový klub stavitelů plastikových modelů).

Kategorie Hobby – hlavní rozhodčí všech kategorií Hobby (hodnocení porovnávací metodou) delegovaní Předsednictvem KSpM SMČR. K nim budou v době konání soutěže přiřazeni rozhodčí z řad přítomných modelářů.

Instrukce a startovní podmínky pro soutěžící / vystavující

  1. Startovné do soutěže se nevybírá.
  2. Za zařazení modelu do odpovídající soutěžní kategorie odpovídá soutěžící. V případě chybného zařazení nebude model hodnocen.
  3. Každý soutěžící, účastník klubové prezentace nebo SIGu zdarma získá volnou vstupenku plus speciální edici stavebnice vydanou pro tuto akci proti závazku, že svůj model ponechá na výstavním místě do ukončení akce, čili do 18:00 hod.

Na evropských soutěžích se jedná o běžnou zvyklost a slušnost vůči všem návštěvníkům a hostům, rovněž k pořadatelům akce. Předčasný odchod je možný pouze po dohodě a se souhlasem zástupce pořadatele EDUARD M. A. (pan Karel Pádár) a po složení finanční částky 200 Kč za modeláře To se netýká kategorií Masters, protože zde je účast do konce samozřejmostí.

  1. Je preferováno přihlášení předem elektronicky, přihlášení na místě v pátek 28. 9. 2018 je možné, budou však preferovány předem přihlášené modely nebo soutěžní modely zahraničních účastníků. Pokud svůj model soutěžící nepřihlásí elektronicky, vystavuje se riziku delšího čekání u přejímky modelů.
  2. Bodovací soutěž kategorii Masters je možná pouze pro členy SMČR (prokáží se průkazkou s vylepenou platnou členskou známkou SMČR při přejímce), nebo jako zahraniční účastník – člen IPMS (doloženo legitimací).
  3. Modelář má možnost být členem kteréhokoliv klubu SMČR bez ohledu na jeho zaměření.

Přihlášky do soutěže

Přes webovou stránku: https://eday.ipmscz.eu/ od 28. 8. 2018 do 27. 9. 2018

Přihlášky do klubových prezentací a SIG, rezervace stolů, evidence

Přes webovou stránku: https://edaysig.ipmscz.eu/ od 28. 8. 2018 do 22. 9. 2018

E-mailem na adresu: jiri.broz@eduard.cz od 28. 8. 2018 do 22. 9. 2018

Telefonicky na čísle +420 724 752 402 od 28. 8. 2018 do 22. 9. 2018

Program soutěže

Pátek 28. 9. 2018

07:00 – 10:00 přejímka modelů předem přihlášených a cizinců, tito mají přednost. Přihlašující se na místě budou nuceni vyčkat, až se pro ně uvolní časový prostor.

09:00 otevření výstavního prostoru pro veřejnost, prezentace modelů, prezentace klubů a SIG, workshopy, doprovodný program

10:00 – 14:00 – bodování kategorie MASTERS

10:00 – 13:00 – hodnocení v kategoriích HOBBY

14:30 – 15:00 – protesty k výsledkům v bodovací soutěži

15:00 – 15:30 – rozhodování o protestech, zpracování výsledků

16:00 – 18:00 – vyhlášení výsledků celé soutěže a předání cen

18:00 – závěr soutěže a uzavření prostoru výstavy pro návštěvníky

19:00 – uzavření prostorů pro soutěžící a vystavující

 

Obecné zásady

Věkové kategorie: Žák do 12 let – rok narození od 2005 včetně

Kadet od 13 do 18 let – rok narození od 2000 do 2004 včetně

Senior od 18 let výše

Podmínky účasti: Kategorie Hobby (Porovnávací soutěž): Bez omezení, počet modelů od jednoho modeláře není omezen.

Kategorie Masters (Bodovací soutěž): Počet modelů od jednoho modeláře je omezen na jeden model do kategorie. K modelu je nutno doložit dokumentaci (alespoň stavební návod). Při hodnocení shody modelu se vzorem se vychází z předložených podkladů, které musí být hodnověrné. U novostaveb je nutnou součástí dokumentace výkres, u přestaveb alespoň výkres přestavované části modelu. Stránka 3 z 7

Hodnocení: Kategorie Hobby (Porovnávací soutěž): Modely hodnotí pověření modeláři bez dotyku s modelem (pouze v opodstatněných případech), kteří podle svých zkušeností, znalostí a praxe určí pořadí modelů přihlášených v dané kategorií. Vystavený model musí představovat zmenšeninu skutečného vzoru. V kategorii Dioráma musí odpovídat dobovým reáliím a skutečnostem. Toto neplatí pro kategorie Sci-fi a Fantasy.

Kategorie Masters (Bodovací soutěž): Hodnocení modelů dle Organizačních a bodovacích pravidel pro soutěže plastikových modelářů SMČR. Podrobněji viz Pravidla http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-soutezi/.

Seniorské kategorie Hobby je možné sloučit, nesejdou–li se v jedné kategorii alespoň tři modely od tří různých modelářů.

Seniorská kategorie Masters nebude vyhodnocena, nesejdou–li se v ní alespoň tři modely od tří různých modelářů.

Žákovské kategorie Hobby budou vyhodnoceny, i když se nesejdou v jedné kategorii tři modely od tří různých modelářů.

Kauce při protestu soutěžícího v kategorii Masters je stanovena na 200 Kč.

Ocenění: Kategorie Hobby modeláři na 1. až 3. místě obdrží diplom a plaketu od pořadatele. Modeláři kategorií Žáci a Kadeti obdrží věcnou cenu.

Kategorie Masters modeláři na 1. až 3. místě obdrží diplom a plaketu od pořadatele. Nejlépe umístěný modelář z ČR v každé kategorii získává titul mistra ČR.

Dle nominačního klíče bude z vítězů jednotlivých kategorií nominován reprezentační tým SMČR/IPMSCZE pro reprezentaci na soutěži Scalemodelworld v Telfordu ve Velké Británii, která se koná 10. – 11. listopadu 2018. Nominovaní členové týmu obdrží finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů od SMČR.

 

Soutěžní kategorie

Definice pojmů pro přihlášení modelu do správné kategorie

Rozkrytovaný model znázorňuje model s otevřeným krytem motoru, otevřenými revizními kryty, kryty zbraní, otvory pro napouštění paliva, inspekčními otvory apod.

Ready to Flight model může mít otevřenou kabinu pilota, vstupní otvory pro posádku a vychýlené ovládací prvky včetně klapek a slotů. Ostatní prvky musí být v zavřené poloze, a to i v případě, že toto umožňuje stavební návod.

POROVNÁVACÍ SOUTĚŽ – Kategorie Hobby – Žáci

11 – Letadla 1/144 a 1/72

12 – Letadla 1/48 a 1/32

13 – Pozemní bojová technika 1/48 + 1/35

14 – Pozemní bojová technika 1/72

15 – Diorámy

POROVNÁVACÍ SOUTĚŽ – Kategorie Hobby – Kadeti

21 – Letadla 1/144 a 1/72

22 – Letadla 1/48 a 1/32

23 – Pozemní bojová technika 1/48 + 1/35

24 – Pozemní bojová technika 1/72

25 – Diorámy

BODOVACÍ SOUTĚŽ – kategorie Masters – Senioři

  1. modely letadel

31 I.a – model 1:39 a větší ………………(1:32, 1:24)

32 I.b – model 1:40 až 1:60 ……………..(1:48, 1:50)

33 I.c – model 1:61 až 1:87………………(1:72)

34 I.d – model 1:88 a menší ……………..(1:144)

  1. modely pozemní bojové techniky

41 II.a – model 1:39 a větší ………………(1:35)

42 II.b – model 1:40 až 1:50 ………………(1:48)

43 II.c – model 1:51 a menší ……………..(1:72)

III. modely pozemních civilních dopravních prostředků

44 III.a – model 1:19 a větší (např. 1:18, 1:12, 1:9, 1:6….)

45 III.b – model 1:20 a menší (např. 1:25, 1:35, 1:87, 1:100….)

  1. diorámy

51 IV.a – s letadly

52 IV.b – s pozemní technikou

VII. plavidla

71 VII.b – model lodi 1:500 a větší (1:350 např.)

72 VII.d – model ponorky 1:500 a větší (1:350 např.)

73 VII. c + e – model plavidla 1:501 a menší (1:700 např.)

POROVNÁVACÍ SOUTĚŽ – kategorie Hobby – Senioři

Modely letadel

A1 – Letadla vrtulová 1/144

A2 – Letadla proudová 1/144

B1 – Letadla vrtulová „Ready to Flight“ 1/72

B2 – Letadla proudová „Ready to Flight“ 1/72

B3 – Letadla rozkrytovaná 1/72

C1 – Letadla vrtulová „Ready to Flight“ 1/48

C2 – Letadla proudová „Ready to Flight“ 1/48

C3 – Letadla rozkrytovaná 1/48

D1 – Letadla 1/32 Stránka 5 z 7

E1 – Letadla s lanovými výplety menší než 1/60 (1/144, 1/72)

E2 – Letadla s lanovými výplety 1/60 a větší (1/48, 1/32)

F1 – Vrtulníky všech měřítek

G1 – Civilní letadla všech měřítek

Modely pozemní bojové techniky

H1 – Pozemní bojová technika pásová s otočnou věží

H2 – Pozemní bojová technika polopásová a ostatní pásová 1/35

H3 – Pozemní bojová technika kolová a soupravy 1/35

I1 – Pozemní bojová technika 1/48

J1 – Pozemní bojová technika pásová s otočnou věží 1/72

J2 – Pozemní bojová technika polopásová a ostatní pásová 1/72

J3 – Pozemní bojová technika kolová a soupravy 1/72

Diorámy

K1 – Diorámy s leteckou technikou – všechna měřítka

K2 – Diorámy s pozemní technikou – všechna měřítka

K3 – Viněty a ostatní diorámy – všechna měřítka

Figury

L1 – Figury 89mm a menší

L2 – Figury 90mm a větší

L3 – Busty – všechna měřítka

Modely plavidel

M1 – Lodě 1/501 a menší

M2 – Lodě 1/500 a větší

M3 – Ponorky – všechna měřítka

Modely pozemních civilních dopravních prostředků

N1 – Automobily závodní – všechna měřítka

N2 – Automobily nákladní, kamiony, autobusy – 1/19 a větší (1:10 apod.)

N3 – Automobily nákladní, kamiony, autobusy – 1/19 a menší (1:32 apod.)

N4 – Automobily ostatní – všechna měřítka

O1 – Motocykly civilní a závodní – všechna měřítka

P1 – Pracovní technika a vozidla H0 (1/87)

Ostatní

X1 – Sci-Fi a Fantasy – všechna měřítka

Y1 – Jinak nezařaditelné

VST – Vstupenka Trophy – kategorie pro vstupenkové modely z minulých ročníků E-Day

Klubové prezentace a speciální ceny

CENA FIRMY EDUARD M. A. O NEJLEPŠÍ KLUBOVOU PREZENTACI

Podmínky přihlášky: Klubovou prezentaci může v rámci soutěže E-Day prezentovat jakýkoli klub či jiný spolek zabývající se plastikovým modelářstvím. Na přihlášce musí být uvedena odpovědná osoba za klubovou prezentaci a další zúčastnění modeláři. Tito přihlášení modeláři obdrží volnou vstupenku se stejnými povinnostmi jako ostatní soutěžící (ponechat prezentaci do konce programu). Podmínkou pro získání volné vstupenky a stavebnice jsou alespoň tři modely na stánku od jednoho vystavujícího.

Hodnocení: Prezentace hodnotí zástupce firmy EDUARD M. A. a ocení nejlepší expozici.

Startovné: stůl pro klubovou expozici je zdarma poskytnut firmou EDUARD M. A.

CENA FIRMY EDUARD M. A. O NEJLEPŠÍ VÝSTAVU SPECIALIZOVANÉ ZÁJMOVÉ SKUPINY (SIG – Special Interest Group)

Podmínky prezentace: v přihlášce bude uvedena odpovědná osoba za prezentaci specializované zájmové skupiny, neboli “SIG“ a další zúčastnění modeláři. Tito přihlášení modeláři obdrží volnou vstupenku se stejnými povinnostmi, jako ostatní soutěžící (ponechat prezentaci do konce programu). Podmínkou pro získání volné vstupenky a stavebnice jsou alespoň tři modely na stánku od jednoho vystavujícího.

Hodnocení: Výstavky hodnotí zástupce firmy EDUARD a ocení nejlepší expozici.

Vybrané prezentace obdrží poukázku na nákup zboží v hodnotě 3000,- Kč na stánku firmy Eduard (toto je možno objednat si i později prostřednictvím elektronické objednávky na adrese department@eduard.cz).

Startovné: stůl pro expozici SIG je zdarma poskytnut firmou EDUARD M. A.

SPECIÁLNÍ CENY A TROPHY

Jednotlivé Kluby plastikových modelářů (bez rozdílu příslušnosti), IPMS jiných států, organizace, firmy nebo jednotlivci mohou vyhlásit svou vlastní cenu nebo Trophy, kterou si sami vyhodnotí a cenu předají při vyhlašování výsledků.

Ceny budou průběžně doplňovány na webové stránky IPMS CZE/SMČR http://www.ipmscze.cz/ a do tématu na webových stránkách http://www.modelforum.cz tak, jak je budou organizace, kluby či jednotlivci vyhlašovat.

Dopravní a ostatní informace

Místo konání akce: Výstaviště Lysá nad Labem, hala C, Čapkova ul. – vchod Jih

Doprava automobilem: Vzhledem k uzavření železničního přejezdu v Lysé nad Labem sledujte značené objízdné trasy zejména ve směru příjezdu od Brna a Prahy. Ve směru od Mladé Boleslavi po D10 sjezd č. 27 na Benátky n/J, Lysá n/L.

Doprava vlakem: S výhodou lze použít vlakové spojení, neboť nádraží Lysá nad Labem se nalézá cca 150 m od vchodu na výstaviště. Pokud se podaří zajistit mimořádné vlakové spoje, informace naleznete na webové stránce akce E-Day.

 

 

Ke stažení:

Propozice_MČR_seniorů_2018_Lysá