Scale ModelWorld 2018

posted in: Zprávy | 0

ScaleModelWorld 2018, 100 let ČR a 100 let ukončení I. Světové války

Reprezentace a všeobecně účast Klubu stavitelů plastikových modelů Svazu modelářů České republiky (KSPlM SMČR) proběhla letos pod novým vedením KSPlM, které vzešlo z voleb začátkem března 2018. Nominovalo se na ní celkem 17 reprezentantů, z toho 4 kadeti a 3 žáci, plus vedoucí výpravy.

Složení reprezentačního týmu vzniklo opět na základě výsledků z obou pořádaných Mistrovských soutěží, MR mládeže a MR seniorů, obé v Lysé nad Labem. Výjezd zajistila po stránce cesty a ubytování kancelář CK PP Tourist pana Pavla Petráčka. Začátek byl – vzhledem k plánované návštěvě tankového muzea v Bovingtonu a případné eliminaci časových ztrát na dálnicích posunut na 9:30 ráno. Obvyklé místo odjezdu z nákladového nádraží Praha Smíchov však bylo vzhledem k aktivitě developerů na tzv. Brownfieldech zrušeno a tím i možnost stání osobních automobilů účastníků. Nicméně odjezd proběhl dle časového plánu a protože i dopravní situace nám byla příchylná, stihli jsme bez potíží trajekt přes La Manche naplánovaný na 00:30. Po překročení jsme zamířili k jednomu z největších tankových muzeí Evropy, Bovington Campu. Zde proběhla prohlídka – pro některé vrchol celé akce. Pravda je, že expozice tzv. Tiger Hall kde vedle sebe stojí Tiger I, 2x Tiger II, Jagdtiger a Elefant je nezapomenutelná. Pokud si k tomu přičtete ještě vedle umístěné Panthera a Jagdpanthera dojem je dokonalý. Samozřejmě se zde nachází dlouhá řada dalších neméně významných typů. Pátek byl zakončen v Birminghamu v hotelu tentokráte sítě IBIS.

Na sobotní ráno jsme naplánovali časný odjezd na Scalemodelworld, který, nutno podotknouti, se vyplatil. Jako účastníci – vystavující jsem se dostali zadním vchodem do výstavního centra již před devátou hodinou a měli tudíž dostatek času na přípravu expozice IPMS CZE SMČR. Ta byla v duchu tématu „100 Years Czechoslovak Aviation“, a tvořilo jí přes třicet modelů letadel buď konstrukcí, nebo alespoň výrobou československých. Zde by bylo na místě poděkovat autorům za zapůjčení a několika z nich i za postavení modelů speciálně pro tuto expozici. Jmenovitě pak paku Klisému, panu Šafaříkovi, panu Nedvědovi a panu Hejzlarovi z Prahy, dále bratrům Kloučkovým z Liberce, a nakonec panu Hodanovi z Kutné Hory.

Naštěstí se zavčasu podařilo během pátečního večera zajistit tisk přihlašovacích lístků pro jednoho z kadetů, které zůstaly nevyzvednuty v elektronické poště a to díky chytrým telefonům a ochotnému hotelovému personálu. Po sestavení expozice jsme předali anglickým kolegům naše ocenění pro nejlepší alianční techniku a letadlo a to včetně věcných cen věnovaných firmou Special Hobby tak, aby byly připraveny na nedělní slavnostní vyhlášení. Samozřejmě proběhl také raut v sekci Overseas, tentokráte bez účasti jedné značně provařené osoby na poli kulinářských orgií. SMW jsme opustili pár minut před šestou.

V neděli pak proběhla také již standardní návštěva části výpravy v muzeu v Cosfordu a ve čtvrt na dvanáct, chvíli po dvouminutovém tichu piety za oběti všech válek – tentokrát by jste skutečně slyšeli Stav k 20.11.2018

Onen příslovečný špendlík v halách s několika sty či tisící osobami – započalo vyhlašování speciálních cen. Pavel Klouček a já jsme předali našich 6 cen. Již předtím nám bylo k našemu potěšení řečeno, že ceny IPMS CZE se těší všeobecné oblibě, mimo jiné proto, že nejsou putovní. Role rozhodčích pro kategorie nám letos přisouzena nebyla a tak jsme vybírali pouze oceněné modely do našich cen.

Takřka všichni reprezentanti obdrželi reprezentační dresy SMČR a až na jednu výjimku se v nich zúčastnili přebírání cen a byli vidět též během celého Scale Modelworldu.

Scale ModelWorld 2018 byl ukončen tradičně ve čtyři odpoledne. Následoval standardní program, tedy jízda po D5 do Londýna, ubytování ve Felthamu, vynikající Fish and Chips v Pubu Moon on the street a pondělní Londýn s žákem Jakubem za kterého jsem přebíral jako vedoucí výpravy zodpovědnost. Večer pak následovala cesta směr Dover a po dlouhé cestě jsme v úterý odpoledne dorazili opět v pořádku do Prahy.

Výprava z české republiky opět obdržela velké množství cen a Trophy, které jsou vypsány v přiložené tabulce. Námi oceněné modely a modeláře najdete v tabulce pod článkem

19 zlatých medailí

15 stříbrných medailí

14 bronzových medailí

19 ocenění Commended

5 Speciálních Trophy

Závěrem nezbývá než poděkovat anglickým organizátorům za přípravu a soutěžícím za výkony. A nezbývá než doufat v další, zatím stále vynikající výsledky českých plastikových modelářů na mezinárodním poli.

Za SMČR / IPMS Czech Republic

Petr Šámal

předseda KSPlM- IPMSCZE

Celkový přehled umístnění naleznete v této tabulce

SMW_2018_Tabulka_oceněných_IPMS_CZE

Všem umístněným  modelářům gratulujeme!

Fotoreportáž si můžete prohlédnout zde:

Scale ModelWorld 2018, Telford, UK