Scale ModelWorld 2022

posted in: Nezařazené | 0

Česká výprava reprezentačního výběru IPMSCZE se letos, po tříleté pauze, způsobené epidemií Covid19, opět zúčastnila výstavy a soutěže Scale ModelWorld v Telfordu, pořádané IPMS UK.

Výprava byla opět pod hlavičkou SMČR a zajištěna cestovní kanceláří CK PP Tourist-A TEMPO, s.r.o. Praha.

Bohužel v souvislosti s onemocněním předsedy IPMSCZE, pana Petra Šámala, bylo třeba najít nového vedoucího výpravy, kterým se nakonec stal Ing.Karel Čvančara. Je třeba poznamenat, že to byla dobrá volba a že se svého úkolu zhostil nadmíru dobře.

Odjezd autobusu byl z Prahy ve čtvrtek 10.11.2022 přes Calais, kde jsme se nalodili na trajekt, který nás přepravil do Doveru v Anglii. Do Telfordu jsme dorazili v pátek v odpoledních hodinách. Zde na základě žádosti IPMS UK tři pověření členové vyložili materiál a postavili prezentační stánek IPMSCZE při SMČR, který se stal naším zázemím pro celou dobu akce. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do hotelu v nedalekém Birminghamu.

  V sobotu, po obdržení vstupních vizitek, přihlášení účastníci soutěže donesli své modely k registraci a vystavili je na přidělených stolech. Ostatní modeláři se rozprchli po halách a zúčastnili se modelářského svátku. Čas strávený na výstavišti byl využit na navázání kontaktů. K tomu úspěšně posloužilo naše zázemí tvořené stánkem IPMSCZE při SMČR.

V neděli bylo vyhlášení oceněných modelů. Naše výprava byla velmi úspěšná a získala celkem 64 ocenění. A to i to nejvyšší, kdy L. Smějsa získal ocenění Scale ModelWorld price – Junior best of show.  A oceňovali nás nejen oficiání rozhodčí, ale i kluby. Například J. Nožička byl oceněn cenou klubu Fonn Cornes M.C. – price  Best of show.

Volný čas během výstavy byl rovněž věnován například plánované návštěvě leteckých muzeí v Duxfordu, Cosfordu a Hendonu. Zde jsme se účastnili vzpomínkové akce organizované muzeem v Duxfordu na ČS perutě, které z tohoto letiště působily v rámci WW II.

 Ti, co dali přednost jinému programu mohli čas v průběhu pobytu věnovat prohlídce Cambridge či Londýna.

Zpět do Prahy jsme se vrátili v úterý 15.11.2022 kolem poledne. Akce byla úspěšná a všichni se těší na další ročník.

Výsledkovou listinu si můžete stáhnout zde :

http://ipmscze.cz/wp-content/uploads/2022/12/IPMS-UK-SMW-2022-Results-V1.pdf

http://ipmscze.cz/wp-content/uploads/2022/12/IPMS-UK-SMW-2022-Results-V1.pdf