Školení rozhodčích pro soutěže plastikových modelů SMČR

posted in: Zprávy | 0

Dne 1. 7. 2018 proběhlo v prostorách klubu Junior v Praze – Písnici školení rozhodčích pro bodovací soutěže SMČR. Na školení se sešlo sedm nových zájemců a tři stávající rozhodčí pro osvěžení znalostí či rozšíření kategorií. Lektorem školení byl Pavel Klouček, člen předsednictva KSPlM SMČR. Po vlastním školení proběhla i krátká, leč podnětná, debata o možnostech úprav pravidel a dalších aktivitách pro možnosti rozšíření členské základny, zejména z řad mládeže. Pro letošní rok se zvažuje uspořádat školení ještě v několika termínech, zatím známý je termín 12. října 2018 u příležitosti soutěže Luž pořádané klubem SPL Liberec, kde bude možné si nově nabyté zkušenosti následující den ověřit v praxi. V jednání jsou také prostory a vhodný termín pro školení na Moravě. Pokud by měl někdo ze členů vhodný návrh, předejte ho členům předsednictva.

Pavel Klouček,
člen předsednictva

Pozvánka školení Písnice (PDF, 111 KB)