Výběrové řízení na pořadatele Mistrovství republiky KPlM SMČR a dalších akcí pořádaných pod hlavičkou SMČR

posted in: Nezařazené | 0

KPlM SMČR vyhlašuje řízení na výběr pořadatele následujících Mistrovských soutěží s termínem do 15.1.2024 včetně

Mistrovství republiky mládeže pro rok 2024 – doba pořádání – ideálně první polovina června 2024 (po domluvě i jinak). Je možné spojení s velkou soutěží (kit show), bude -li nějaká pořádána. Na pořádání bude poskytnut finanční příspěvek ze strany SMČR. Pořadatel bude instruován o přípravě a průběhu mistrovství.
Mistrovství republiky seniorů pro rok 2024 – doba pořádání – ideálně první polovina září 2024. Mistrovství by mělo být samostatnou soutěží, probíhající ve velkém městě a v reprezentativních prostorech. Na pořádání bude poskytnut finanční příspěvek ze strany SMČR. Pořadatel bude instruován o přípravě a průběhu mistrovství.
Oblastní žákovské přebory pro rok 2024 – jedná se o porovnání úrovně modelařící mládeže v jednotlivých vypsaných oblastech. Je vhodné zajistit co nejširší účast soutěžících včetně kroužků pod DDM a ZŠ. Na pořádání může být poskytnut finanční příspěvek ze strany SMČR. Pořadatel bude instruován o přípravě a průběhu přeboru.
za KPlM SMČR

Petr Filip
Předseda republikového klubu plastikových modelářů
Svazu modelářů České republiky